Vragen opleiding en aftrekbaarheid

Over Nederlof CentrumContact

Opleidingen

De opleidingen van Nederlof Centrum vallen onder onze registratie als erkend onderwijs instituut bij het CRKBO.

Dat is belangrijk omdat

 • A) De opleidingen zijn geheel vrijgesteld zijn van btw (er komt dus geen btw bij, daardoor is het lesgeld van elke opleiding 21% lager)
 • B) De opleiding door de belastingdienst en andere organisaties geaccepteerd is als serieuze opleiding
 • C) De studiekosten voor een bedrijf (ook een eigen praktijk) dan aftrekbaar zijn

Soorten aftrekbaarheid

Ondernemer / zzp’er / eigen praktijk:

 • Als ondernemer of zzp’er kan je de studiekosten aftrekken van je winst.
 • (die zijn dan deel van je bedrijfskosten)
 • Dat scheelt je daadwerkelijk 36% tot 52% van het lesgeld.
 • Het kan dus nuttig zijn je praktijk te starten voordat je een opleiding begint of gaat betalen (zie hier onder bij vragen).

Vergoeding door werkgever:

 • Je werkgever mag de opleiding als ‘netto vergoeding’ uitkeren.
 • Daarnaast hanteren veel werkgevers een jaarlijks scholingsbudget die je ook mag gebruiken voor een opleiding of cursus.

Cursussen

Cursussen zijn voor eigen bedrijf / praktijk aftrekbaar van de belasting als de cursus van toepassing is op jouw vakgebied of dat gaat worden in de nabije toekomst. Anders wordt het gezien als hobby of persoonlijke interesse cursus. Valt verder onder dezelfde regels als een opleiding.

Nota nodig

Bij een opleiding krijg je standaard altijd een nota, al voor aanvang. Bij een cursus niet altijd. Deze kan je altijd per email opvragen en kan je ook op de bedrijfsnaam laten zetten (ook ls je dat eerder vergeten was).

 

 

Regeling tot en met 2018: deze kan je hier vinden

Noot: Hieronder worden meerdere vragen beantwoord, zoals wat je mag aftrekken, wat niet en nog meer aanverwante onderwerpen.

Aftrekbaarheid van studiekosten - voor wie?

Wie mag studiekosten aftrekken van de loon- of inkomstenbelasting?
 • Elke zelfstandige (werkzaam middels eigen bedrijf of zzp’er)
 • De opleiding dient nuttig te zijn voor de (toekomstige) loopbaan of bedrijf, of de zelfstandige in de toekomst in staat stellen meer of gemakkelijker inkomsten te verwerven

Op welk moment (jaar) mag je het aftrekken?

De beperking is dat zowel studiekosten als direct aanverwante kosten afgetrokken moeten in hetzelfde jaar als de cursus of opleiding zelf betaald is. Dus studiekosten van 2011 mogen niet in aangifte 2012 worden afgetrokken.

Als je lesjaar 1 en lesjaar 2 ineens betaald, mag je dit ook ineens aftrekken.
(let op: het gaat om datum van betaling, niet de dag dat je je inschrijft of geslaagd bent)

Een andere voorwaarde is dat je alleen mag aftrekken als de kosten niet elders worden vergoed, door eigen bedrijf, werkgever of instantie.

 

Aftrekbaarheid aanbetaling

Als je studiekosten kunt aftrekken van de inkomsten of loonbelasting, doe je dat in het jaar of kwartaal waarin het lesgeld of een deel ervan betaald is.

Hoe zit het dan met de aanbetaling?

Officieel moet je alles aftrekken in het jaar van betaling. De belastingdienst begrijpt echter dat een aanbetaling eerder nodig is (het is feitelijk een soort garantie om je plek vast te leggen) en we hebben tot op heden nooit gehoord dat de belastingdienst het een probleem vond als de student dat aftrok van de belasting in hetzelfde jaar als de rest van het lesgeld. Dit is echter geen garantie.

Deze flexibiliteit je niet verder oprekken door ook lesgeld van verschillende lesjaren, betaald in verschillende jaren, in één jaar af te trekken. Dan gaan de belastingdienst zeker protesteren.

Het wel of niet kunnen aftrekken van een aanbetaling kan helaas geen reden zijn om een aanbetaling later te voldoen. De aanbetaling is echt om je inschrijving vast te leggen en dient op tijd te worden voldaan.

Als je weet dat het in jouw situatie fiscaal voordeliger zou zijn om lesgelden samen te voegen i.v.m. de aftrekbaarheid, kun je ervoor kiezen de aanbetaling en de rest van het lesgeld ineens te voldoen na inschrijving. Voor ons maakt het geen verschil, welk bedrag je ook overmaakt, we boeken dat in zijn geheel ineens af van het nota bedrag. We kunnen je ook een kopie nota sturen waarop staat dat deze voldaan is.

Welke bedragen zijn aftrekbaar (minimaal en maximaal)

Om studiekosten af te trekken van de winst is er niet echt een drempel bedrag.

Wat scheelt aftrekken van de belasting eigenlijk?

Bij dit voorbeeld gaan we uit van opleidingskosten van €3190,- die in één jaar worden voldaan.De aftrekpost is: € 3190. Als je met jouw praktijk of bedrijf in het 42% tarief belasting valt, scheelt je dat daadwerkelijk 42$. Dat is dan 1339,80. Als je in het 52% tarief valt scheelt het: € 1658,80,- In welke schijf je ook valt; het scheelt zeker.

Welke cursussen of opleidingen zijn niet aftrekbaar?

Kosten van zeer algemene opleidingen als bloemschikken (behalve als bloemist…) of het behalen van je rijbewijs, zijn meestal niet aftrekbaar omdat ze niet rechtstreeks opleiden om een beroep uit te oefenen. Onze opleidingen zijn wel aftrekbaar.

Cursussen:
Een cursus zoals Reiki of Shin-Do is standaard niet aftrekbaar tenzij je kunt waarmaken (motiveren) dat het een daadwerkelijke beroepsmatige bijdrage levert aan het uitoefenen van je werk / beroep / praktijk.

Wat mag wel of niet afgetrokken worden?

Wat mag afgetrokken worden:

 • De cursus of opleiding zelf.
 • Daarnaast alleen verplichte zaken als verplichte lesboeken en vakliteratuur, dvd’s, cd’s, certificering, duurzame goederen die mensen ‘normaliter’ niet aanschaffen, maar alleen voor uw studie of beroep.
 • Duurzame goederen worden in een aantal jaren b.v. 3 afgeschreven.

Wat mag deels worden afgetrokken:

 • Apparatuur die echt studie-gerelateerd is, zoals een stressmeter die daadwerkelijk alleen voor de studie gebruikt wordt
 • Een behandeltafel die echt nodig is voor de studie.
 • Let op dat dat deze producten langer meegaan dan de studie duurt: een behandeltafel moet je dan b.v. in 4 of 5 jaar afschrijven, dat wil zeggen dat je tijdens een studie van 2 jaar 40% tot maximaal 50% daarvan mag aftrekken.
 • In en praktijk / bedrijf zijn de aftrekmogelijkheden eigenlijk heel ruim, maar wel aan regels gebonden, zoals afschrijving.

Ook soms niet aftrekbaar:

 • Reiskosten, verblijfskosten, maaltijden, studiereizen tenzij deze echt aantoonbaar nodig (of verplicht) waren voor de studie. Bijvoorbeeld omdat de lessen in het buitenland waren.

Aftrekbaarheid als zelfstandige (bedrijf of zzp)

Als je zelfstandige bent (bedrijf of zzp’er) werkt de aftrekbaarheid als volgt:
 • De opleiding en bijbehorende kosten zijn bedrijfskosten en zijn daarmee geheel aftrekbaar.
 • Hou er rekening mee dat de meeste (erkende) opleidingen vrijgesteld zijn van btw.
 • Je kunt indien gewenst de nota op naam van je praktijk of bedrijf laten zetten.
 • Studiekosten als zelfstandige kent geen minimum of maximum bedrag en geen drempelbedrag.
 • Sommige bijkomende kosten zoals reis- of verblijfkosten kunnen als zelfstandige ook aftrekbaar zijn.

Aftrekbaar door nu praktijk te starten

Het is eenvoudig mogelijk je hele opleiding en bijkomende kosten in mindering te brengen op je inkomsten- of loonbelasting (af te trekken) door een praktijk te starten.

Dat werkt als volgt:

 • Je staat ingeschreven of gaat je inschrijven voor een opleiding
 • Je maakt een afspraak bij de Kamer van Koophandel
 • Schrijf je praktijk in
 • De Kamer van koophandel verstrekt je een omzetbelasting (OB) nummer
 • Als je kamer van koophandel je plannen te kleinschalig vindt kan je nog steeds als zelfstandige werken.
 • Alle kosten die je maakt als zelfstandige breng je een mindering op de winst van de praktijk. Als je praktijk nog geen winst heeft (je begint tenslotte net) mag je de verliezen van je praktijk geheel in mindering brengen op je inkomen. Daardoor betaal je aanzienlijk minder belasting of, als je werkgever deze betaald heeft, krijg je een aanzienlijk bedrag teruggestort.
 • Studiekosten als zelfstandige kent geen minimum of maximum bedrag en geen drempelbedrag.
 • Sommige bijkomende kosten zoals reis- of verblijfkosten, computer, lunches e.d. kunnen als zelfstandige ook aftrekbaar zijn.

Pin It on Pinterest