Vragen Paramedisch Natuurgeneeskundig traject – ECTS

inhoudelijk - praktisch - niveau - studie uren - ects
Over Nederlof CentrumContact

Vraag en antwoord Paramedisch

Wat is Paramedisch niveau?

Onze opleidingen zijn, gecombineerd met het paramedisch traject zoals dat heet, een complete paramedische opleiding op hbo-niveau. Dat hebben we laten accrediteren (‘goedkeuren’) bij het KTNO of bij de CAT en BATC zelf.

Het mooie daarvan is dat je lid kunt worden van de CAT en de BATC (de grootste organisaties voor erkende natuurgeneeskundigen) en dat dan veel zorgverzekeraars de consulten van je cliënten vergoeden.

Vereisten in het kort

Basisopleiding

Je hebt een basisopleiding gevolgd, zoals aurahealing, reiki Practitioner, Meditatieleraar of Reiki master.

Daarna volg je een paramedisch traject die aansluit op je basisopleiding

A) Voedingsmodule

B) Medische Basiskennis 

C) indien de basisopleiding en de voedingsmodule samen minder dan 400 studie-uren zijn, is er een aantal Praktijkvaardigheden cursussen nodig. Denk aan, reiki, aromatherapie, meditatietechnieken en dergelijke.

Bij opleidingen, Paramedisch staat veel meer informatie. Daar kan je ook de studie-uren calculator vinden (daarmee kan je zelf controleren of je voldoende studie-uren hebt voor certificering).

Vereisten basisopleiding aurahealing

Er is maar één opleiding die voldoet aan de eisen: dat is de Aurahealers opleiding van Nederlof centrum / AuraTouch.
Daar is geen ontheffing voor aan te vragen. Dus die moet gevolgd zijn bij Nederlof Centrum.

Informatie over die opleiding: www.aurahealing.nl

Vereisten basisopleiding Reiki Master

Voor deelname en later certificering stellen we als eis dat:

 1. het niveau van de opleiding en initiatie tot Reiki Master voldoet aan de vorm van Reiki Ryoho en/of de Reiki Alliance
 2. dat de Reiki Practitioner opleiding (erkend RR) ook gevolgd is of in de Reikimaster opleiding verwerkt zat

Als dit het geval is kan je gewoon ontheffing aanvragen voor de basisopleiding, anders kan je de opleiding of het deel ervan gewoon alsnog volgen. (telt ook mee voor de studie-uren en de beheerste werkvormen)

Vereisten basisopleiding Betamodule

De elders gevolgde opleiding die je gebruikt als basis voor de beta-module dient een beroepsopleiding te zijn, geaccrediteerd door een (serieuze) instantie, afgesloten met een certificaat. Als je je na het behalen van de beta-module gaat aanmelden bij de BATC wordt van elke opleiding een certificaat gevraagd.

Ontheffingen Paramedisch

Voor een aantal opleidingen of onderdelen kan je een ontheffing aanvragen bij het volgen van een paramedisch traject

 • Medische basiskennis HBO (plato): ja, indien deze voldoet aan de normen van CPION.
 • Aurahealing: nee, geen ontheffing voor mogelijk.
 • Meditatieleraar: nee, geen ontheffing voor mogelijk.
 • Reiki Master en Reiki Practitioner: indien deze voldoet aan de normen van Reiki Ryoho en/of Reiki Alliance.
 • Extra vaardigheden: indien je basisopleiding extra vaardigheden noodzakelijk maken, kan je daar geen ontheffing voor krijgen (eerder bij Nederlof Centrum gevolgde cursussen tellen uiteraard wel mee).

De procedure, de kosten per ontheffing en het formulier kan je vinden bij Opleidingen, Paramedisch, Ontheffing.

Moet de modules na elkaar of mag ik het door elkaar volgen?

De lessen van de module medische basiskennis, de voedingsmodule en eventuele extra vaardigheden lopen naast elkaar. Dus de ene module volgt niet perse nadat de andere is afgerond.

In de praktijk wil dat zeggen dat je kunt beginnen met de module waarvan de startdatum het dichtstbij is. De modules  worden elk jaar gegeven, zodat je wanneer je ook begint met het Paramedisch-traject, dit in een jaar tot anderhalf jaar kunt afronden!

Waar worden de lessen gegeven?

Bij Voeding staat de locatie altijd vermeld bij de cursusdata en de bevestiging.

Bij praktijkvaardigheden staat de locatie altijd vermeld bij de cursusdata en de bevestiging.

HBO medische basiskennis is schriftelijk en de eindtoets is in Utrecht 

Welke accreditaties zijn er?

  Accreditaties in verband met Paramedisch niveau
 • Onze complete natuurgeneeskundige opleidingen zijn geaccrediteerd voor aanslukiting vij de CAT en BATC
  (accreditatie meestal door het KTNO, de door BATC en de CAT zelf).
 • Nederlof Centrum is aangesloten bij het CRKBO en KTNO
 • Een aantal cursussen en opleidingen zijn naast de BATC en de CAT ook als bijscholing geaccrediteerd door andere andere de VBAG en LVNG.
 • Nederlof Centrum biedt een hoog niveau medische basiskennis:
  Medische basiskennis HBO niveau. Geaccrediteerd: FONG, BATC , KTNO, NFG, SKB, VBAG, NCSV, NVJT, en CPION, registratie bij BATC als: Paramedisch Natuurgeneeskundige – Plato Conform

Vereisten basisopleiding Reiki Practitioner

De opleiding Reiki Practitioner kan gevolgd zijn bij Nederlof Centrum, maar als je deze gevolgd hebt bij een andere, door Reiki Ryoho aangewezen Reiki Master kan je bij Nederlof Centrum een ontheffing aanvragen.

 

Vereisten basisopleiding Meditatieleraar

Omdat deze opleiding tot meditatieleraar uniek is, heel breed en speciaal ontwikkeld voor en door Nederlof Centrum is geen ontheffing mogelijk. Dus de opleiding meditatieopleiding moet gevolgd zijn bij Nederlof Centrum.

Betaalwijze Paramedisch traject

Het paramedisch traject bestaat uit meerdere onderdelen

De voedingsmodule wordt in rekening gebracht door Nederlof Centrum.
Er is dan een aanbetaling en een restbedrag, dat mag ook in maandtermijnen.

Medische basiskennis loopt qua aanmelding altijd via Nederlof Centrum. De nota krijg je van het instituut die de lessen verzorgt. De opleiding Medische Basiskennis komt in aanmerking voor STAP-budget.

Extra Praktijkvaardigheden zijn losse cursussen / workshops die per cursus apart worden bevestigd en die pas op de 1e cursusdag hoeven te worden voldaan.

 

Veranderen de eisen van de zorgverzekeraars?

De eisen van de zorgverzekeraars en onze modules worden steeds op elkaar afgestemd maar zijn niet statisch. (anders zouden we nog leven in de medische zorg van eeuwen gelezen…)

Elk jaar zijn er gesprekken en onderhandelingen. Weet dat de eisen, betreffende de studie-uren, normen en meer aan verandering onderhevig zijn. Nederlof Centrum zal steeds zorg dragen voor het feit dat de reeds gevolgde studie-uren zoveel mogelijk blijven aansluiten bij het geheel.

Hoe zit het met studie uren / ECTS

Studieuren / ECTS

Er zijn meerdere manieren om de ‘studiebelasting’ opleiding / studie aan te geven.

 • Studie uren (gesplitst in contact uren en thuis studie)
 • Het European Credit Transfer System (ECTS)

Studie uren aanduiding

Hierbij wordt de studie, per jaar of als geheel, uitgedrukt in studie-uren. Hiermee ontstaat een beeld van de totale zwaarte van de opleiding en heeft de student een idee van de studiebelasting.

Bijvoorbeeld het KTNO en de BATC werken beide in studie-uren. De eis bij hen is minimaal 400 studie-uren exclusief de opleiding medische basiskennis, de komt er nog bij.

European Credit Transfer System

De studiebelasting wordt sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur uitgedrukt in het internationale European Credit Transfer System (ECTS), waardoor internationaal verworven vakken vergelijkbaar zijn.

Een (universitaire) bachelor studiejaar  (1680 studie-uren) komt overeen met 60 ECTS-credits. Eén credit staat dus voor 28 studie-uren. Een (universitaire) bacheloropleiding bestaat uit 3 studiejaren, dus 180 credits volgens het ECTS-systeem.

Noot: Een credit staat soms ook bekend onder de oude benaming studiepunt (geen studie-uur)

Omrekenen

Om van studiebelasting (studie-uren) naar ECTS om te rekenen heb je eerst de studiebelasting nodig in totale uren en dien je deze te delen door 28. Dan heb je het aantal studie-credits.
Voorbeeld: 400 studie-uren is 14,28 ECTS

Realiteit

In de realiteit zijn de meeste opleidingen op het gebied van healing, mediatie tussen de 300 – 600 studie-uren , wat dan maximaal 21,4 ECTS is. Om dan te voldoen aan de norm van 180 credits is bij part-time volwassenen onderwijs een studietijd benodigd van gemiddeld 16 jaar.

Wanneer kan ik het paramedisch certificaat aanvragen?

Het certificaat Paramedisch Natuurgeneeskundige kan je aanvragen indien

 • basisopleiding (aurahealing, reiki-practitioner, reikimaster, meditatieleraar etc.) afgerond is.
 • medische basiskennis hbo afgerond is.
 • voedingsmodule afgerond is.
 • eventuele aanvullende vaardigheden afgerond zijn.

Dan heeft Nederlof Centrum een digitale kopie (scan of goede foto) van het certificaat Medische Basiskennis nodig

Vervolgens kan je de aanvraag doen voor het uiteindelijke certificaat.

Deze aanvraag alleen per email, naar kantoor@nederlofcentrum.nl.

Vraag en antwoord HBO algemeen

Wat betekent HBO niveau?

HBO niveau

HBO niveau en de term HBO opleiding kennen meerdere betekenissen.

Er zijn twee soorten HBO opleidingen

 •  HBO (niveau) opleidingen die vallen onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit zijn meestal aangewezen en gesubsidieerde opleidingen. 
 • HBO (niveau) opleidingen, meestal volwassenen onderwijs die HBO niveau hebben en niet onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vallen. Deze zijn geaccrediteerd zijn door een organsisatie als het KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen) of door organisaties als de BATC en CAT. Dit betreft vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs.

Het verschil

HBO opleidingen die onder het ministerie vallen ontvangen over het algemeen subsidie, zijn dus geen particulier onderwijs en zijn vaak gericht op jonge adolescenten. Ook zijn er enkele therapeutische opleidingen die daar wel onder wilden vallen. Een overheids tegemoetkoming in de studiekosten kan meestal alleen voor deze groep opleidingen. Een HBO opleiding die onder het ministerie valt kent een studielast van minimaal 1680 uren per lesjaar. Dat komt bij 40 weken studie per jaar neer op ongeveer 42 uur per week. 

HBO opleidingen die voortkomen uit het particuliere onderwijs ontvangen meestal geen subsidie en zijn vaak gericht op volwassenen. Ook het particulier hoger beroepsonderwijs moet voldoen aan bepaalde normen. Een onderwijscentrum dat beroepsonderwijs wil aanbieden hoort aangesloten te zijn bij het CRKBO (centraal register kort beroeps onderwijs). Daarnaast dient elke opleiding geaccrediteerd te zijn door een accreditatie instituut dat accreditaties afgeeft op onder andere HBO niveau. KTNO is zo een instituut (zij accrediteren voor meerdere orgamnisaties) en ook de BATC en de CAT zelf geven deze accreditaties af, als de opleiding daarom vraagt omdat zij hun studenten de kans willen geven zich aan te sluiten bij de organisaties. Een HBO opleiding die geaccrediteerd is door een van deze organisaties kent een studielast van minimaal 420 studie-uren totaal, exclusief de opleiding medische basiskennis op HBO/Plato niveau die er verplicht deel van uitmaakt (dus die uren tellen niet mee bij de 420 studie-uren). 

Nederlof Centrum geeft voornamelijk volwassenen onderwijs en is een partculiere instelling.

Onze Paramedische HBO opleidingen zijn geaccrediteerd door het KTNO, de CAT of de BATC en soms door alle.

Waarom is HBO niveau belangrijk?

HBO niveau belangrijk

Het niveau van de opleiding is belangrijk om meerdere redenen;

 • Voor jezelf. Het is prettig een opleiding te volgen en af te ronden die aan bepaalde eisen voldoet.
 • Als je verder wilt in die richting. Of het nu gaat om reiki, healing, mediatie, als je later verder gaat kijkt men vaak naar je achtergrond.
 • Verder studeren als therapeut op Paramedisch niveau. Organisaties als de CAT en BATC kijken wel degelijk naar het (accreditatie) niveau van de gevolgde opleidingen. Alleen als alles voldoet kun je je bij hen aansluiten in een hoogwaardig therapeuten register (waarna je cliënten aanmerking komen voor vergoeding door veel zorgverzekeraars).
 • Alleen een serieuze opleiding komt in aanmerking voor vergoeding door werkgever of aftrek van de belasting. Een cursus of module op een ander niveau valt eer onder persoonlijke ontwikkeling in plaats beroepsscholing en komt dan niet in aanmerking.
 • Een serieus onderwijscentrum mag de opleidingen vrij van btw aanbieden. Dat scheelt je meer dan 20% van het lesgeld. Ook dat is een overweging.

 

Pin It on Pinterest