Vragen opleiding & cursus administratief

Aanmelding, bevestiging, betaling, voorwaarden
Over Nederlof CentrumContact

Is Nederlof Centrum een erkend onderwijs instituut?

Ja, wij zijn geregistreerd als een instituut voor (beroeps)onderwijs door het CRKBO en de opleidingen zijn geaccrediteerd door de KTNO. (En daarnaast lid van Reiki Ryoho en de Reiki Alliance)

Hoe kan ik u bereiken, als geinteresseerde of als student?

Als geïnteresseerde via de website middels het meldingsformulier, via email (zie bij adres) en ons voicemail systeem. We reageren altijd.
Als student zijn er meer mogelijkheden: dan staat er in de bevestiging of de stof van les 1 een apart gsm nummer van de leiding/administratie en kan je zelfs direct via email of telefoon contact opnemen met een van de leraren van de betreffende cursus of opleiding. We verzoeken daarin wel normale uren aan te houden en bij bij voorkeur gebruik te maken van email of het meldingsformulier.

Kan ik een cursus of opleiding voor aanvang verplaatsen of annuleren?

Ja, voor aanvang kan je een cursus of opleiding verplaatsen of annuleren. Afhankelijk van het aantal dagen tussen de verplaatsing en de aanvangsdatum zijn de kosten heel laag (5% van het lesgeld bij verplaatsen, met een minimum van de aanbetaling of 50,- bij een cursus) tot een hoger percentage. Hoe eerder je bent, hoe lager de kosten.

Kan ik lesdagen tussentijds verplaatsen?

Tussentijds verplaatsen van een of meerdere lesdagen:

 • Een cursus of opleiding (geheel of deels) tussentijds verplaatsen is normaliter niet mogelijk. Dat is omdat er sprake is van contactonderwijs met een maximum aantal deelnemers waarbij er echt een plek gereserveerd is voor de student. Die plek kan na aanvang niet meer vergeven worden aan een andere student. Feitelijk zou het neerkomen op een annulering van de cursus of opleiding en het opnieuw inschrijven voor een nieuwe startdatum. 
 • Bij calamiteiten waarbij de student een deel van de opleiding moet missen kan de student een aanvraag indienen voor het volgen van een aantal lessen in een andere jaargang (groep) van een cursus of opleiding. Honorering hiervan is afhankelijk van de coulance van Nederlof Centrum en de beschikbaarheid van een andere jaargang en van voldoende plek. Hoe meer lesdagen je al gevolgd hebt (dus minder lessen in een andere groep) hoe meer kans dat het kan.
 • Verplaatsen terwijl de opleiding of cursus al was begonnen is een annulering met korting wegens herinschrijving. Als je later alsnog annuleert i.p.v. verplaatst vervalt de korting en betaal je annuleringskosten over de nieuwe inschrijving en de reeds gevolgde lessen. 
 • De kosten van het tussentijds verplaatsen van lesdagen zijn gebaseerd op een percentage van het lesgeld van het betreffende lesjaar en eventuele extra kosten van een nieuwe gewijzigde syllabus en dergelijke. 
 • Of je nu één lesdag of bijna alle lessen niet kunt bijwonen en wilt volgen in een andere groep, het is in principe wel de bedoeling dat de betaling gewoon doorloopt in het oorspronkelijke betalingsschema (lessen verplaatsen geeft geen uitstel).
 • Nederlof Centrum bepaalt je verder gaat op basis van de oude inschrijving en oude nota met alleen overzicht van verplaatsen lessen, of dat het nodig of beter is om alles opnieuw te sturen.
 • Bij een deel van de lessen volgen in een andere jaargang / groep is het niet altijd mogelijk de digitale lessen die bij de opleiding horen te bewaren. Soms moet je dan ook daarin overnieuw beginnen.
 • Als er geen mogelijkheid is om de student de lessen later te laten volgen, bijvoorbeeld omdat de opleiding vol is of diezelfde opleiding niet nog eens gegeven wordt, kan er helaas geen gebruik worden gemaakt van onze coulance regeling en is er sprake van annulering met de bijbehorende annuleringskosten.

Wat zijn de opstartkosten waar de annuleringskosten op zijn gebaseerd?

Het lesgeld van een cursus of opleiding bestaat staat uit

 • Opstartkosten (kosten gemaakt tot en met het startmoment van les 1)
 • Kosten gedurende de opleiding (van les 1 tot en met de afronding)
 • Overhead (bedrijfs)kosten van het onderwijscentrum
 • Naservice na afronding van cursus of opleiding

Opstartkosten bestaat onder andere uit

 • Administratiekosten
 • Administratieve verwerking inschrijving
 • IT kosten
 • Marketing kosten
 • Personeel / ZZP kosten
 • Huur trainingslocatie
 • Toezending en afhandeling door student in te sturen documenten incl. de overeenkomst
 • Afnemen intaketoets en/of intakegesprek
 • Planning en samenstellen groepsroosters
 • Werving en planning docenten
 • Specifieke voorlichting cq informatievoorziening
 • Verspreiding informatiemateriaal
 • Opzetten studentendossier
 • Opzetten en inrichten online leeromgeving
 • Voorbereiding en uitvoering introductie / open dag
 • Gerelateerde uitgaven als porto, online licentiekosten en info materiaal
 • Interne beoordeling inschrijving (niveau, vooropleiding)
 • Licentiekosten verschuldigd per student (telling op 1e lesdag)

Van elke cursus en opleiding hebben we een overzicht van de opstartkosten. Hier staan enkele ter inzage om je een idee te geven.

 Bijkomende kosten bestaan onder uit

 • Accreditatie kosten
 • Beroepsorganisaties
 • Verzekering studenten. per student
 • Vaste licentiekosten
 • Schrijven en bijwerken van lesmateriaal

Tijdens de cursus of opleiding

 • Syllabus en/of map
 • Certificering
 • Kosten verzorging student tijdens opleiding (thee, koekjes, wierook, etc)
 • Opleiding: Kosten rondom afronding (cadeau, drankje, koekjes etc)
 • Draaiende houden van kantoor (noodzakelijk voor functioneren onderwijscentrum)

Naservice

 • Tijd / beschikbaarheid voor vragen van studenten
 • Informatieverstrekking / akkoord aan beroepsorganisaties

Een overzicht van deze kosten (van de door jou gevolgde cursus of opleiding) is op aanvraag beschikbaar, voor meditator, jurist e.d.

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden en de verkorte algemene voorwaarden staan niet hier, maar voor de handigheid staat hier wel de link.

In het menu links kun je dan kiezen uit de algemene voorwaarden, de verkorte versie of het archief.

Klik hier

Zijn de cursussen of opleidingen aftrekbaar van de inkomsten- of loonbelasting?

Een groot aantal cursussen en opleidingen, eigenlijk alle die tot een beroep leiden, zijn aftrekbaar, juist door onze erkenning. (CRKBO register)

Voor meer details: zie in hetzelfde menu onder ‘aftrekbaarheid’. Die details worden regelmatig bijgewerkt.

Zijn de opleidingen inclusief of exclusief btw?

De cursustarieven zijn incl. btw (er komt niets bij) en alle beroepsopleidingen zijn geheel vrijgesteld van btw.

Heeft het Nederlof Centrum een overeenkomst met het UWV?

Wij hebben jarenlang een overeenkomst gehad met het UWV. In voorjaar 2020 heeft Nederlof Centrum besloten deze overeenkomst niet meer te verlengen. De werk- en denkwijze van het UWV staat zo ver af van de maatschappij en de realiteit, dat hun werkwijze letterlijk ‘onwerkbaar’ is. We vinden het jammer voor de betrokkenen die op deze manier een opleiding hadden willen volgen, maar we voelden dat we hier geen keuze in hadden. 

 

Ik moet een aanbetaling doen, terwijl de opleiding pas start over bijna een jaar, is dat wel veilig?

De opleidingen van het Nederlof Centrum zijn inderdaad goed bezocht. Daarom starten sommige opleidingen ook elke 6 of 8 maanden. De aanbetaling is een manier om je plek ‘vast te zetten’ en voor ons om te weten dat je serieus bent. (kan overigens ook in termijnen). Een aanbetaling is bij ons veilig. Het centrum bestaat al bijna 30 jaar en een groot deel van onze uitgaven is er pas na aanvang van de opleiding. 

Tarieven per september 2021

Per september 2021 zijn er enkele tarieven van met name kortdurende cursussen aangepast, dus de cursussen zijn duurder geworden.

De reden is dat veel tarieven sinds begin jaren ’90 over het geheel genomen ernstig achtergebleven waren bij de hedendaagse kosten. Dat achterblijven betekende dat de cursustarieven 40% tot 50% achtergebleven waren bij de jaarlijks indexering (inflatie) sinds die tijd. Bij een aantal 1 en 2 daagse cursussen lagen de kosten dan ook aanzienlijk hoger dan de inkomsten. De beroepsorganisaties Reiki Ryoho en SNF hebben daarom ingegrepen en we hebben de tarieven aangepast.

 

Hoe werkt Nederlof Centrum qua betalingen?

Het Nederlof Centrum heeft gelukkig heel duidelijke algemene voorwaarden. Onprettige onenigheid over nota’s komt dan ook gelukkig zelden voor.

Hoe werkt het:

 1. De meeste kortdurende cursussen worden pas voldaan per kas op de 1e cursusdag of vooraf per nota.
 2. Bij opleidingen e.d. ontvang je een nota. Daar staat een betalingstermijn op, bijvoorbeeld 14 dagen.
 3. Het kan een keer gebeuren dat je vergeet deze te betalen. Je ontvangt na 30 dagen een 1e herinnering.
 4. De nota is 14 dagen later nog niet voldaan. Je ontvangt nu een wat strengere 2e herinnering.
 5. De nota is 14 dagen later nog niet voldaan. Je ontvangt een pittige (3e) waarschuwing waarin we aangeven dat het na 2 weken helaas naar een incassobureau gaat. Dat vinden we niet prettig. In dit bericht wordt ook aangegeven dat dit kosten met zich mee brengt (ook voor jou) en welke kosten dat zijn.
 6. Twee weken daarna gaat het daadwerkelijk naar het incassobureau. Vanaf dat moment is de correspondentie ook met hen.

Kosten:
Sinds 1 juli 2012 is er een bepaalde kosten structuur.
De incassokosten bedragen 15 procent van de schuld tot 2500 euro, met een minimum bedrag van 40 euro. Over de volgende 2500 euro geldt 10 procent. (daarboven andere % maar die vallen buiten de uitleg)

Voorbeelden:
De incassokosten van een schuld van 100 euro bedragen: 40 euro, over een schuld van 500 euro: 75 euro en over een bedrag van 1000 euro, max. 150 euro, over 3200 euro max. € 445,- (alles is excl. btw)

Daarbovenop mogen incassobureaus géén extra kosten meer stapelen.
Administratiekosten, aanmaningskosten, herinneringskosten, buitengerechtelijke kosten e.d. mogen niet meer extra of apart berekend worden.

Let op 1:
Rente wordt wel apart berekend, en deze telt bij een nota ouder dan een jaar ook mee bij de berekening van de incassokosten.

Let op 2:
Als de wanbetaling voortduurt en er een rechter aan te pas komt worden die kosten wel volledig extra berekend aan de student, dus bovenop de hier genoemde percentages en maximum kosten.

Meer informatie: www.ondernemersplein.nl

Wat is de procedure vanaf de aanmelding?

Bevestiging
Je ontvangt altijd een bevestiging van je aanmelding. Dit kan enige dagen duren. Je ontvangt deze in ieder geval per email in PDF vorm en meestal ook per post. De electronische versie (PDF) is juridisch gezien de ‘echte’.

Aanbetaling
Cursussen van een of twee dagen zoals Reiki, Shin-Do, Overvloed, Bach en Aromatherapie kennen geen vereiste aanbetaling.

Opleidingen zoals Aurahealing, Reiki Practitioner of -Master en Meditatieleraar kennen wel een aanbetaling. Deze zorgt er voor dat je plek vastligt en dat het Nederlof Centrum weet dat je echt serieus bent.

Aanbetaling in delen
Soms is de start van de opleiding nog heel ver weg of zit je tijdelijk wat krap. Dan kan je (meestal) de aanbetaling in delen voldoen. Afhankelijk van de tijd tot aanvang wordt deze dan gesplitst in 2 of 3 termijnen. Hierover graag tevoren per email overleg, dan leggen we dat ook vast intern.

Betaling in termijnen
Na de aanbetaling blijft er een bedrag over. Dat bedrag kan voldaan worden op de volgende manieren:
– ineens vlak voor aanvang
– bij meerjarige opleidingen elk jaar 50% van het restbedrag
– verdeeld over het aantal maandtermijnen dat op de bevestiging staat. (meestal 9 tot 10 termijnen per jaar)
Daarbij rekenen we geen rente (het is geen lening) alleen 5,- per maand administratiekosten.

Betaalwijze
Korte cursussen worden per kas voldaan op de 1e cursusdag. Opleidingen, zowel de aanbetaling als andere betalingen, standaard per bank.

Kan iemand anders de opleiding betalen?

Het komt voor dat je niet zelf de persoon bent die de nota gaat betalen.

Soms wil je graag een nota op naam van je eigen bedrijf, of is het de bedoeling dat de nota naar je werkgever gaat of een bepaalde instantie.

Op verzoek kan de nota ook op naam van een bedrijf worden gezet.

We hebben dan nodig:

 • tenaamstelling bedrijf of instantie
 • adres, postcode en plaats
 • land
 • Eventueel referentie voor bedrijf of organisatie, vaak verwijzing naar werknemers nr of dossier.

De voorwaarden qua betaling, aanbetaling e.d. blijven verder gewoon hetzelfde.

Pin It on Pinterest