1

Reiki Opleiding – Reiki Practitioner

van reiki beoefenaar naar veelzijdig reiki-therapeut
De opleiding Reiki Practitioner is ideaal om jezelf na Reiki 1 en 2 verder te ontwikkelen in Reiki, in healing op professioneel niveau. Dat maakt de opleiding heel geschikt voor persoonlijke groei en de eigen praktijk. Je bent dan echt Reiki Therapeut. De opleiding is geaccrediteerd door Reiki Ryoho.
AanmeldenBrochure
Duur: 8 lesdagen
l
Volgende groep start op: 05 oktober 2024
}
Tijden: 10.30 – 17.00 uur
Locatie: Almere

Data Reiki Opleiding – Reiki Practitioner

Start: 05-10-2024D-1435
Locatie: Randstaete Almere
105 okt2024
206 okt2024
314 dec2024
415 dec2024
508 febr2025
609 febr2025
729 mrt2025
830 mrt2025

Kosten

 • € 1945,- totaal
 • Opbouw:-
  – € 395,- aanbetaling 
  – € 1550,- restbedrag
 • Opleidingskosten zijn vrij van btw

Betaalwijze

 • Aanbetaling 395,- te voldoen na ontvangst bevestiging
 • Restantbedrag te voldoen:
  – Restbedrag ineens 30 dagen voor aanvang
  – 8 maandtermijnen van € 198,75  (incl. 5,- admin toeslag)

Reiki opleiding tot Practitioner – Therapeut

Reiki is een methode, een spiritueel pad, dat steeds meer beoefenaars kent. Een van de aspecten van Reiki is de mogelijkheid niet alleen jezelf, maar ook anderen te behandelen, te helen. Als je de Reiki 1 en 2 hebt behaald en ervoor kiest om een professionele Reiki-healer te worden, kun je prachtige extra technieken leren. Deze technieken kunnen je helende vaardigheden verder verdiepen en een stevige professionele basis bieden voor toepassing in je eigen praktijk. In dat geval is de Reiki opleiding de aangewezen opleiding om te volgen.

Reiki Practitioner inhoudelijk

Als professioneel Reiki Practitioner ben je daadwerkelijk Reiki Therapeut en heb je enkele vaardigheden nodig; hoe zit het met de overlevering van deze mooie methode, wat is de leer van Usui Shiki Ryoho Reiki; het echt scannen van het lichaam, lokaal blokkades oplossen, leren werken met de ki- kracht in ogen en adem, meer invulling geven aan de reiki-principes en adviseren daarin naar de cliënt toe, tot een diepgaande verkenning van de begrippen gezondheid en ziekte en vooral de aardse en spirituele aspecten daarvan.

Ook het opsporen van blokkades en ongezonde denkpatronen maakt deel uit van de Reiki opleiding. Het is belangrijk en fijn om de hele opleiding bezig te zijn met reiki en reiki gerelateerde technieken (en uiteraard ook het ondergaan daarvan).

 


Lesdata Reiki opleiding

De Reiki opleiding kent een opbouw van 8 lesdagen (vaak 4 weekends). Elk blok heeft een eigen afgerond thema. Zo kan je de kennis en technieken goed opnemen en verdiepen.

De onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Opsporen energetische blokkades in het lichaam – Byosen
 • Opsporen mentale blokkades en het behandelen ervan met Reiki
 • Omgang met cliënten
 • Praktijk en presentatie
 • Reiki en Ki
 • Zin van ziek zijn
 • Kokan Ho – reiki massage

Lees onderin verder bij onderwerpen voor het gehele lesaanbod.

 

 • 8 Lesdagen: Onder begeleiding van een professionele docent die je actief ondersteunt in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Syllabus: Een uitgebreid naslagwerk dat je helpt tijdens de opleiding en daarna.
 • Digitale leeromgeving: Toegang tot onze academie met aanvullende materialen en huiswerkopdrachten die je verdere verdieping en oefening bieden.
 • Gratis praktijkmodule: Je ontvangt kosteloos een aanvullende module, specifiek gericht op de praktijk, ter waarde van € 180,-. Meer info>>
 • Certificaat: De Reiki opleiding wordt afgesloten met een erkend certificaat

Meer informatie over aftrekbaarheid studiekosten: Meer info>>

 


 

Na de opleiding tot Reiki Practitioner

Na afronding van de Reiki opleiding ontvang je een certificaat en ben je een professioneel Reiki Practitioner (professioneel behandelaar) binnen het spiritueel pad Usui Shiki Ryoho. Dan ben je in staat om op verantwoorde wijze anderen te behandelen met Reiki, waaronder ook alle extra technieken die je hebt geleerd tijdens de opleiding.

Reiki Ryoho

Onze Reiki opleiding tot Reiki Practitioner (therapeut) is niet alleen fijn en verdiepend, maar is ook goedgekeurd door Reiki Ryoho. Als je wilt kan je je als Reiki Practitioner aansluiten bij het overkoepelend orgaan Reiki Ryoho. Alleen met deze erkende RP Reiki Practitioner opleiding kan je daarna in het register van de beroepsorganisatie Reiki Ryoho. Dit register is openbaar via: www.reiki-ryoho.nl. Onderaan bij ‘Erkenning en accreditatie’ staat meer informatie daarover.

Reiki opleiding - Reiki Practitioner - de vijf reiki principes

 

Kosten

 • € 1945,- totaal
 • Opbouw:-
  – € 395,- aanbetaling 
  – € 1550,- restbedrag
 • Opleidingskosten zijn vrij van btw

Betaalwijze

 • Aanbetaling 395,- te voldoen na ontvangst bevestiging
 • Restantbedrag te voldoen:
  – Restbedrag ineens 30 dagen voor aanvang
  – 8 maandtermijnen van € 198,75  (incl. 5,- admin toeslag)

Data Reiki Opleiding – Reiki Practitioner

Start: 05-10-2024D-1435
Locatie: Randstaete Almere
105 okt2024
206 okt2024
314 dec2024
415 dec2024
508 febr2025
609 febr2025
729 mrt2025
830 mrt2025

Kosten

 • € 1945,- totaal
 • Opbouw:-
  – € 395,- aanbetaling 
  – € 1550,- restbedrag
 • Opleidingskosten zijn vrij van btw

Betaalwijze

 • Aanbetaling 395,- te voldoen na ontvangst bevestiging
 • Restantbedrag te voldoen:
  – Restbedrag ineens 30 dagen voor aanvang
  – 8 maandtermijnen van € 198,75  (incl. 5,- admin toeslag)

Onderwerpen (klik)

Opsporen energetische blokkades in het lichaam – Byosen

Bij klachten en aandoeningen zijn er blokkades die het of mede veroorzaken of juist voortkomen uit de klachten en daardoor de cyclus van oorzaak en gevolg versterken. Er bestaat een methodiek om die blokkades op te sporen en ze door diepe en langdurige behandeling op te lossen. Dit heet Byosen. Dit wordt tijdens deze dagen uitgebreid beoefend. De resultaten zijn geweldig!

Reiki en Ki

Ki maakt weliswaar een deel uit van het woord Rei-Ki maar hier gaan we apart werken met het aspect ‘ki’ om de reiki-stroom aanzienlijk te versterken waardoor je resultaten toenemen. Er wordt gewerkt met ki uit de ogen en met ki in de ademhaling, terwijl je aan het behandelen bent.

De zin van ziek zijn

Er bestaat een verband tussen klachten en de manier waarop we leven en denken. Dan hebben we het over diverse “ziekte” processen in relatie tot het Usui systeem als holistische methode en als reflectie van het dagelijks bestaan. Ook komt het zien, herkennen en verwerken van patronen bij jezelf en anderen aan bod.

De illusie van het aardse bestaan

Aandoeningen en klachten van ons lichaam of geest hebben de neiging, door ongemakken, door de dreiging die ervan uit gaat en middels pijn, om iets teweeg te brengen in ons waardoor we ons nog meer te hechten aan het aardse bestaan en ons daarmee feitelijk ‘te vertellen’ dat dat de enige realiteit is. Dat feit alleen al geeft de aandoening weer recht van bestaan. Deel van de taak van de Reiki Practitioner is deze illusie te doorprikken. Tegelijkertijd is het zaak te erkennen wat er zich afspeelt in lichaam en / of geest omdat het een richting aangeeft van de denkpatronen.

Lichaamsontspanning

Een manier -met muziek en tekst- om zowel jezelf als healer en de cliënt te begeleiden in een totale manier van ontspanning.

Echt ontspannen, zowel geest als lichaam, geeft jezelf de beste kansen op blijvende gezondheid en indien nodig: herstel.

Opsporen mentale blokkades en het behandelen ervan met Reiki

Middels een testmethode mentale blokkades (denkpatronen die ons geen goed doen) op sporen, middels een lijst in kaart brengen en vervolgens helen met reiki. In eerste instantie bij onszelf, en daarna bij elkaar. Hiermee kan je jezelf en anderen op krachtige wijze ondersteunen in hun persoonlijke en spirituele groeiprocessen.

Als je hierna echt actief een praktijk gaat voeren, kan je ook gebruik maken van de module gericht op praktijkvoering; omgang met cliënten, klachtenrecht, ethiekcode, praktijkvoering en de administratieve verplichtingen.

Het Usui Reiki Systeem – jij als professional

Hier hebben we het over de beleving van Reiki als onderdeel van je leven, niet zoals het in de boeken staat maar rechtstreeks vanuit het hart! Hierin komt onder andere naar voren:

Reiki Behandelvormen

Alhoewel alle deelnemers al een eerste en tweede graad binnen het Usui systeem van Reiki behaald hebben, vindt er ook informatie-uitwisseling plaats over het hebben van een gezamenlijke beoefening en de eventuele uitzonderingen. Uitgangspunt hierbij is de behandelmethode zoals deze door Hawayo Takata is doorgegeven.

Omgang met cliënten

In het functioneren als erkende Reiki Practitioner komen een aantal eigenschappen naar voren die in feite bij elk mens een rol spelen, maar zeker in de praktijk van een healer een grotere rol opeisen. Daarbij denken we aan empathie, het in tact laten van jouw en andermans energieveld, het herkennen van patronen versus een open geest, praten versus behandelen en de plaats die je zelf in neemt in de relatie behandelaar/cliënt en vooral hoe je die in stand houdt op een ontspannen manier.

Praktijk en presentatie

Hoewel het uiteraard gaat om de manier van werken, om de integerheid naar jezelf, naar Reiki en naar cliënten toe, blijkt er toch een duidelijke verbinding aanwezig te zijn tussen de innerlijke manier van werken en denken, en de manier waarop dit naar buiten toe gepresenteerd wordt. Daarbij spelen inrichting van de behandelruimte, je presentatie en duidelijkheid een grote rol. Een ander belangrijk onderdeel is je “energetische presentatie”. Dat wat er wel is, maar niet uitgesproken wordt. Dat deel van jou dat in je onderbewustzijn leeft en niet direct zichtbaar is met het blote oog maar wel degelijk voelbaar is. Elk mens dus ook elke cliënt voelt dat ook aan.

Module praktijkvoering

Indien gewenst kan je kosteloos de module praktijkvoering volgen

Lesdagen in detail

Dag 1

 • Vorm van de Usui-methode, waaronder de aspecten, behandelmethodes
 • Voor- en nadelen van een vaste vorm en de dynamiek binnen de vorm.
 • Complete behandeling, stoelbehandeling en zelfbehandeling doornemen
 • Symboolgebruik en afstand behandelingen
 • Elkaar behandelen

Dag 2

 • Healingspace intact laten
 • Praktische voorlichting
 • Leiding geven qua behandelplan
 • Inrichten van de praktijk
 • Presentatie
 • Elkaar behandelen

Dag 3

 • Succes als mens en als Reiki Practitioner
 • Motivatie als Reiki Practitioner
 • Verantwoordelijkheid voor de behandeling
 • Omgaan met cliënten
 • Ethiek code
 • Elkaar behandelen

Dag 4

 • Reiki en de Westerse en Oosterse werkwijzen
 • Hoe wij -gelukkig- tegen de Oosterse werkwijze aan zitten
 • Wat is ByoSen?
 • Hoe voel je ByoSen; de verschillende sensaties (die je als het goed is al kent)
 • Oefenen om gevoeligheid in handen verder te ontwikkelen voor ByoSen
 • Scannen van het menselijk lichaam op ByoSen + noteren op intake-formulier
 • Controleren van de scan door collega-deelnemer en bespreken
 • Hoe haal je ByoSen weg
 • Het oplossen van ByoSen gaat in golven
 • Wat als je niets voelt?
 • Waar ByoSen vaak begint en meestal te vinden is, nieren, lymfeklieren, hoofd
 • Geen ByoSen en toch ziek of zelfs erger…
 • Oplossen van ByoSen bij elkaar, teams van 3

Dag 5

 • Gassho
 • Hoe Ki en Reiki-Ki eigenlijk altijd samen geweest zijn
 • Waarom het in onze werkwijze en in sommige Japanse werkwijzen ontbreekt
 • Wat is ki… (wat is het, werking, welzijn, spiritual air, kracht)
 • Ki oefeningen doen om eigen ki te versterken
 • Ademhaling met ki uitleg
 • Ademhaling met ki daadwerkelijk doen
 • Het uitsturen van ki-energie door ogen tijdens het geven van Reiki
 • Deze techniek in groepen daadwerkelijk toepassen
 • Het uitsturen van ki-energie middels adem tijdens het geven van Reiki
 • Deze techniek in groepen daadwerkelijk toepassen
 • Elkaar behandelen

Dag 6

 • Wat zijn gedachten
 • Hoe verdwijnen ze, en waarom soms niet…
 • Waarom kan een onschuldige gedachte verstorend werken
 • Als je er niet steeds aan denkt, waar blijven die gedachten dan?
 • Hoe haal je de ‘blijvers’ alsnog weg
 • Uitleg over mogelijkheid deze blokkerende blijvers op te sporen
 • Spiertesten
 • Vormen tweetallen of drietallen en oefenen van het testen op elkaar
 • Uitleg houding tester / vraagstelling
 • Daadwerkelijk elkaar in teams (of groepjes) testen n.a.v. de lijst
 • In groepjes de ‘zwaardere’ lijst uitwerken
 • Reiki sturen naar een blokkade en her-testen

Dag 7

 • Zin ziek zijn / Wezenlijke oorzaak
 • Is het (de ziekte en de oorzaak) echt waar…?
 • Welk deel wordt ziek?
 • Ben ik dan wel ziek?
 • Blokkade en krachtverlies
 • Analyseren elkaar in groepjes
 • Elkaar behandelen

Dag 8

 • Lichaam ontspannen
 • Reiki Principes reflectie + adviseren
 • Vragenlijsten toepassen
 • Adviseren cliënt
 • Bespreken groepjes met vragen
 • Reiki Massage (Ketsueki Kokan Ho) leren
 • Elkaar behandelen, met Ketsueki Kokan Ho

Voor wie?

 • Als voorkennis is alleen vereist dat je Reiki 1 hebt afgerond en Reiki 2 hebt of daar voor ingeschreven staat.
 • Aanbod bijscholing: als je de Reiki Practitioner opleiding gaat volgen, terwijl je de 2e graad niet bij een Reiki Ryoho, Reiki Alliance of NVRM erkende master gevolgd hebt, kan je gebruik maken van ons bijscholing aanbod. Dit noemen wij de reiki 2 upgrade, zie meer info vragen-opleiding-reiki-practitioner. Deze optie kom je tegen op het aanmeld formulier zodra je bij Reiki Practitioner de vraag over vooropleiding beantwoord.
 • Shin-Do cursus Sterk advies: (geen plicht) Shin-Do cursus voorafgaand aan les 3 of eerder. Hiermee kan je beter met de ki-energie werken, prachtig in harmonie met Reiki.
 • Bij twijfel over je vooropleiding kan je altijd contact met ons opnemen.

Erkenning & certificering

Certificering

 • SBU: 307,5 uren  /  ECTS: 11
 • Er zijn aan certificering geen verdere kosten verbonden
 • Na certificering ben je gecertificeerd Reiki Practitioner en kan je kiezen voor registratie / aansluiting bij Reiki Ryoho.

Register erkende Reiki Practitioners (therapeuten)

 • Register erkende Reiki Practitioners (therapeuten)
 • Dan sta je als zodanig vermeld op de website, hebt de beschikking over ondersteunend foldermateriaal en kunt stichting Reiki Ryoho en het logo gebruiken als duidelijk en herkenbaar referentiekader. De hoge kwaliteit van reiki-beoefening, de heldere erkenning door Reiki Ryoho, de titels, en de aanwezigheid van het klachtenrecht van Reiki Ryoho is een belangrijk referentiekader voor cliënten.
 • Je mag als erkend Reiki Practitioner gebruik maken van het beschermde logo van Reiki Ryoho.
 • Je mag gebruik maken van de beschermde titel RP®.
 • Reiki Ryoho® en de titel RP technieken zijn beschermd en voorbehouden aan de daarvoor opgeleide healers.
 • Vermelding op de website (register) is exclusief voorbehouden aan Reiki Practitioners die deze opleiding hebben voltooid.

Accreditatie

Admin details

Admin. detailsreiki-practitioner
Duur cursus / opleiding:korter dan een jaar, beroepsopleiding
Door leraren:Nederlof Centrum
Kwalificatiereiki practitioner / prof. behandelaar
Soort opleiding:niet formeel, beroepsonderwijs
Vereiste vooropleiding:reiki 2 normen Reiki Ryoho of Reiki Alliance
Doelstelling:reiki behandelaar / praktijk starten
Studiebelasting:lesdagen en 3 uur/wk
Kosten totaal:€ 1945,-
Opbouw:aanbetaling € 395,- / restbedrag: € 1550,-
Bestaat uit delen:opleiding is één geheel
Btw vrijstelling:ja
Lesmateriaal:syllabus (uitgebreid)
Copyright lesmateriaal:Nederlof Centrum
Eigendomsrecht lesmateriaal:Nederlof Centrum
Door student aan te schaffen:boeken, vrijwillig
Toets of examen:opleiding met goed gevolg afronden
Indien ja, door:Nederlof centrum
Indien ja, kosten:0,-
Herexamen mogelijk:n.v.t.
Indien ja, kosten:n.v.t.
Cursus/opleiding normen:Reiki Ryoho
Ontheffingen:n.v.t.
Minimaal aantal deelnemers:geen, gaat eigenlijk altijd door
Bij niet doorgaan:komt weinig voor: doorschuiven
Gemiste lessen:max. 2 privé inhalen (hier zitten kosten aan verbonden)
Lunch / verplicht arrangement:staat bij 'locaties' en op bevestiging
Certificaat:bij voldoende lesdagen bijgewoond en succesvol afgerond
Opname in register:recht opname register Reiki Ryoho
Wettelijke voorwaarden:CRKBO
Aanbod is geldig tot:tot bevestiging
SBU:307,5 uren
ECTS:11
Accreditatie:Reiki Ryoho
Accreditatie:goedgekeurd als deel Paramedisch traject

Pin It on Pinterest