De raad

Kwaliteit, selectie en advies

De Raad

Nederlof Centrum heeft een raad.

De raad ‘van wijzen’ geeft de dagelijkse leiding van Nederlof Centrum adviezen en bewaakt de kwaliteit en integriteit van Nederlof Centrum.

Taakomschrijving:

  • Keuze van docenten
  • Zorgen dat de juiste docent aangetrokken wordt voor de juiste disciplines
  • Samenstelling cursussen en opleidingen
  • Accreditatie
  • Studiepunten

Sunny Nederlof

Adviseur op het gebied van energetica, kwaliteit en integriteit. Specialismen; Reiki, AuraTouch, Voeding, energetica algemeen.

Bas Buis

Kwaliteit en kennisoverdracht.
Specialismen: Reiki, Shin-Do, AuraTouch, lesmateriaal, HBO accreditatie.

Leonieke Blaes-Pool

Kennis overdracht en selectie. Specialismen: AuraTouch, psychologie, kennisoverdracht.