wettelijke detailsbachbloesems
Duur cursus / opleiding:2 dagen, contactonderwijs
Door leraren:Anoushka Ebbinge
Kwalificatie14 hbo uren
Soort opleiding:niet formeel onderwijs, cursus
Vereiste vooropleiding:geen
Doelstelling:leren toepassen Bachbloesems
Studiebelasting:n.v.t.
Kosten per lesjaar:n.v.t.
Kosten totaal:€ 195,- btw vrij
Btw vrijstelling:ja
Lesmateriaal:syllabus bachbloesems
Copyright lesmateriaal:Nederlof Centrum
Eigendomsrecht lesmateriaal:Nederlof Centrum
Door student aan te schaffen:gemixte flesjes naar wens
Toets of examen:cursus afronden
Indien ja, door:n.v.t.
Indien ja, kosten:n.v.t.
Herexamen mogelijk:n.v.t.
Indien ja, kosten:n.v.t.
Cursus/opleiding normen:Nederlof Foundation
Ontheffingen:n.v.t.
Minimaal aantal deelnemers:geen, gaat eigenlijk altijd door
Bij niet doorgaan:komt weinig voor: verplaatsing
Gemiste lesdag:inhalen, admin. kosten
Lunch / verplicht arrangement:staat bij 'locaties' en op bevestiging
Certificaat of bewijs deelname:bewijs van deelname
Opname in register:n.v.t.
Wettelijke voorwaarden:CRKBO, KTNO
Aanbod is geldig tot:tot bevestiging
S.B.U. totaal:SBU KTNO 14 uren